Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden www.matcha-iro.com

 

Download deze algemene voorwaarden in PDF-formaat.

 

Inhoudsopgave

 

Artikel   1 – Identiteit van de verkoper

Artikel   2 – Toepasselijkheid

Artikel   3 – Ons aanbod en jouw bestelling

Artikel   4 – Herroepingsrecht

Artikel   5 – De prijs

Artikel   6 – Betaling

Artikel   7 – Conformiteit en garantie

Artikel   8 – Levering en uitvoering

Artikel   9 – Overmacht

Artikel 10 – Intellectuele eigendom

Artikel 11 – Klachtenregeling en geschillen

 

Artikel 1       Identiteit van de verkoper

 

Wij zijn:

IRO BV (hierna « IRO » genoemd)

Kolonel Chaltinstraat 38

1180 Brussel

België

E-mailadres: info@matcha-iro.com

Tel: 003224255927

Ondernemingsnummer: 0699.796.008

BTW nummer: BE0699796008

Bankrekeningnummer: BE27 0689 1032 0573 (BIC GKCCBEBB)

 

Artikel 2       Toepasselijkheid & Voorwaarden

 

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Webwinkelier aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt).

 

 1. Wij leveren enkel in België, Nederland, Continentaal Frankrijk, Luxemburg, Duitsland, Italië, Spanje en Verenigd Koninkrijk. Voor de andere landen van de Europese Unie, gelieve ons te contacteren op het e-mailadres info@matcha-iro.com. IRO levert momenteel niet buiten de Europese Unie.

 

 1. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen.  Als we merken dat en bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.

 

 1. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.

 

 1. Als je online bestelt, bezorgen we je bovendien samen met de bestellingsbevestiging of ten laatste bij de levering een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken. We raden je overigens aan om dit altijd te doen.

 

 1. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.

 

Artikel 3       Ons Aanbod en jouw bestelling

 

 1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.

 

 1. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Onze kommen zijn echter handgemaakt of artisanaal gemaakt, we geven illustraties en uitleg om de belangrijkste kenmerken van onze producten te geven, maar we kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden als de geleverde kom iets afwijkt van de afbeelding of de beschrijving op onze website. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.

 

 1. Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden Visa, MasterCard, American Express, Bancontact, PayPal, iDeal en bankoverschrijving. Bij betaling via bankoverschrijving verzenden we uw bestelling pas na ontvangst van het bedrag van de bestelling. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

 

 1. Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je je wijze van levering. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “Veilig betalen”. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.

 

Artikel 4       Herroepingsrecht

 

 1. Als je goederen of diensten bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering (of het sluiten van de overeenkomst in het geval van diensten) het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen (de kosten hiervoor betaal je zelf).  Binnen de 14 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug gewoonlijk met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald.

 

 1. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen dus voor jouw rekening. Wij zullen aangeven wat hiervan de kostprijs is of een raming maken, indien dit niet redelijkerwijze op voorhand kan worden berekend. Indien de goederen onmogelijk per post kunnen worden teruggezonden zullen wij deze bij jou komen afhalen en zullen jou hiervoor geen kosten worden aangerekend.

 

 1. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 

 1. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn. Als je de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies boven.

 

 1. Uitzonderingen op het herroepingsrecht: voor thee en voedselproducten maakt het openen van de verpakking het herroepingsrecht onmogelijk. Inderdaad, omwille van redenen van bescherming van de gezondheid en de hygiëne, worden de goederen verzegeld geleverd en eens ze door de consument werden ontzegeld of geopend, kunnen ze niet meer worden teruggestuurd.

 

 1. Je kan je retourpakket retourneren via de post of een koerier.

 

 1. Om je herroepingsrecht, zowel in het geval van levering van diensten als levering van goederen snel en correct uit te oefenen, kan je het hieronder vermelde formulier invullen en dit opsturen naar info@matcha-iro.com of per aangetekende brief aan IRO – Kolonel Chaltinstraat 38 – 1180 Brussel – België. Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.

Link naar het herroepingsformulier

 

Artikel 5       De prijs

 

 1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

 

 1. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan.  We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.

 

Artikel 6       Betaling

 

 1. Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden.

 

 1. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van je browser.

 

Artikel 7       Conformiteit en Garantie

 

 1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.

 

 1. Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen.

 

Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen.

Als het defect klein is, kunt u de terugbetaling niet eisen.

Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

 

Artikel 8       Levering en uitvoering

 

 1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres.

 

 1. Als het bestelde product op voorraad is, doen we er alles aan om het binnen 2 tot 4 werkdagen te laten bezorgen via Bpost of een andere vervoerder. Voor artikelen die niet op voorraad zijn, zullen wij u per e-mail op de hoogte stellen van de leveringsdatum. U vindt meer informatie over tarieven en levertijden per land op de pagina https://www.matcha-iro.com/nl/levering/. IRO verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de levering van uw bestellingen zo snel mogelijk uit te voeren. De aangegeven leveringstermijnen zijn slechts een indicatie, zonder verbintenis of garantie.

 

 1. De leveringen worden uitgevoerd door Bpost (en/of het nationale postbedrijf van het land van bestemming of een andere vervoerder) en vinden alleen op werkdagen plaats. De levering is gratis vanaf een bepaald aankoopbedrag, afhankelijk van het land van levering. Surf naar https://www.matcha-iro.com/nl/levering om deze bedragen per land te zien. Nadat u uw adres op onze bevestigingspagina van de bestelling hebt ingevoerd, kunt u zien of de levering gratis is of of er verzendkosten moeten worden betaald (deze kosten worden dan aangegeven en opgeteld bij het bedrag van de bestelde producten).

 

 1. Zodra uw bestelling is ontvangen, doen we er alles aan om uw bestelling zo snel mogelijk voor te bereiden. Zodra uw bestelling gereed is om te worden verzonden, ontvangt u een e-mail met een tracking link om uw bestelling te volgen. Via deze link komt u op een webpagina van de vervoerder die de tracking van uw bestelling gedetailleerd beschrijft en aangeeft hoe u in geval van vragen contact kunt opnemen met de vervoerder.

 

 1. Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post. Als je ons echter niet-bederfelijke goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop, in de gevallen die zijn toegestaan door de wet en door de onderhavige voorwaarden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.

 

 1. Indien de geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst.

 

We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

 

Artikel 9       Overmacht

 

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

 

 1. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

 

Artikel 10    Intellectuele eigendom

 

 1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

 

 1. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

Artikel 11    Klachtenregeling en geschillen

 

 1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via info@matcha-iro.com. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

 

 1. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar Boek VI van het Belgisch Wetboek Economisch Recht

 

 1. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: https://www.consumentenombudsdienst.be/nl

 

 1. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr

 

Printen :